Αρχική> Προτάσεις> Αρθρα>Μαθησιακές δυσκολίες;

Μαθησιακές δυσκολίες;

Μαθησιακές δυσκολίες;
Αντιμετωπίζονται;
Τα παιδιά με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία είναι παιδιά με φυσιολογική ή και ανώτερη νοημοσύνη, χωρίς προβλήματα στην όραση ή την ακοή, τα οποία ζουν σε όχι αρνητικά οικογενειακά – κοινωνικά περιβάλλοντα και φοιτούν σε οργανωμένα σχολεία.  Συμβαίνει να ξεκινούν το σχολείο με προδιαγραφές καλών ή άριστων επιδόσεων, ωστόσο όμως δέχονται την ψυχρολουσία της σχολικής αποτυχίας.  Η αποτυχία τους οφείλεται στην πραγματική δυσκολία τους να καταλάβουν και να μάθουν τα σύμβολα (γράμματα) και το σύστημα γραφής.
  Ποια όμως είναι τα «σημάδια» των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών;
     Συνοπτικά:
αντιστροφές γραμμάτων – αριθμών (3 αντί για ε)
παραλείψεις γραμμάτων (πράθρο αντί για παράθυρο)
προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών (χαρατί αντί για χαρτί, τοτόπι αντί για τόπι)
καθρεπτική ανάγνωση ή γραφή (εμ αντί με)
«περίεργα» και αδικαιολόγητα ορθογραφικά λάθη
δυσκολία στην εκμάθηση των μηνών του έτους
δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα
δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο.
  
      Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται διάφορα διαγνωστικά εργαλεία για τον εντοπισμό των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, όπως το WISC-III (τεστ νοημοσύνης για παιδιά κι εφήβους), το CELF (τεστ φωνολογικής συνειδητότητας) και το ΑΘΗΝΑ τεστ-διάγνωσης δυσκολιών μάθησης.  Τα προβλήματα που τυχόν διαγιγνώσκονται εξαρτώνται άμεσα από την ειδικότητα, το είδος της εκπαίδευσης και την εμπειρία που διαθέτει ο εξεταστής.  Η αξιολόγηση που κάνει ο Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός και η αντιμετώπιση που προτείνει, «πρέπει» να στηρίζονται στις αναρίθμητες και πολύχρονες έρευνες που αφορούν την ικανότητα του παιδιού να μάθει ανάγνωση και γραφή.  Παράλληλα, για να θεωρείται ολοκληρωμένη η αξιολόγηση είναι αναγκαίο να διερευνώνται οι ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στον ψυχισμό του παιδιού.
Ποιοι όμως θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι των «ειδικών προγραμμάτων αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών»;  Τα προγράμματα αυτά είναι εξατομικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.  Κατά τη διάρκεια του «Ειδικού Μαθησιακού Προγράμματος» γίνονται τα εξής:
διδασκαλία ανάγνωσης και ορθογραφίας
ανάπτυξη κι εμπλουτισμός λεξιλογίου, για να μπορεί το παιδί να εκφράζεται    σωστά όταν διηγείται ή περιγράφει τα μαθήματά του
εξοικείωση με την παραγωγή, τη σύνθεση και την ετυμολογία των λέξεων
εξοικείωση με την κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία των λέξεων και των εκφράσεων
μεθοδολογία έκθεσης και ασκήσεις παραγωγής λόγου
διδασκαλία περίληψης κειμένου
διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα
διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών κι εκφωνήσεων στις σχολικές εργασίες και στα προβλήματα
υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων, με         σχεδιαγράμματα, πίνακες και σημειώσεις
οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του.
     
 Βέβαια, αξίζει να τονιστεί ότι από το νηπιαγωγείο κιόλας μπορεί να γίνει έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών και να εντοπιστούν οι μαθητές «υψηλού κινδύνου».  Τέλος, βάσει της εγκυκλίου 12/224/15.01.93   του Υπουργείου Παιδείας τα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.  
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 

τα νέα μας ...στο email σας!