ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΙΛΙΟΝ

ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΙΛΙΟΝ

 • Οδός:
  Αγίου Φανουρίου 84
 • Ταχυδρομικός κώδικας:
  13122
 • Νομός:
  ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Περιοχή:
  ΙΛΙΟΝ
 • Τηλέφωνο:
  2102618741
 • Κινητό:
  6932651737
 • Fax:
  2102618741
 • EMAIL:

Περιγραφή

 
 • Δικηγόρος Ίλιον
 • Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω - Φιλόλογος

Από το δικηγορικό γραφείο μου, και συγκεκριμένα από εμένα προσωπικά ως δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, βάσει μακρόχρονης δικηγορικής εμπειρίας και βάσει σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εντολέως και δικηγόρου, ευσυνείδητα αναλαμβάνονται και γίνεται επιμελής δικηγορικός χειρισμός νομικών υποθέσεων σε κάθε στάδιο, αφενός εξωδίκως (παροχή νομικών συμβουλών, ιδιωτικά συμφωνητικά, εξώδικα έγγραφα, επικυρώσεις εγγράφων κ.λπ), αφετέρου με παράσταση και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας (κάθε δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού), ακόμη και ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το δικηγορικό γραφείο μου ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων:

1) αστικού δικαίου και εμπορικού δικαίου (ενδεικτικά: διαζύγια, διατροφές, περιουσιακές διαφορές, κληρονομικές διαφορές, αστικές μισθώσεις και εμπορικές/επαγγελματικές μισθώσεις, χρέη προς ιδιώτες και προς Τράπεζες, ακίνητα και συμβόλαια, Κτηματολόγιο, νομικός έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, αποζημιώσεις, διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα και τροχαία ατυχήματα, αξιόγραφα, διαταγές πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα κ.ά.)

2) ποινικού δικαίου και

3) διοικητικού δικαίου (ενδεικτικά: φορολογικές διαφορές, χρέη προς το Δημόσιο, υποθέσεις αλλοδαπών σχετικά με κράτηση και απέλαση κ.ά.). Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση δίδεται στην παρεχόμενη από εμένα λεπτομερή ενημέρωση του/της εντολέως για κάθε πτυχή της υπόθεσης κατά τον σχεδιασμό και πριν από την εκτέλεση οιασδήποτε σχετικής δικηγορικής ενέργειας σύμφωνα με την ειδική εντολή του/της, αλλά και στην παρακολούθηση και παρεχόμενη πλήρη ενημέρωση για την πορεία, το στάδιο ενεργειών και την έκβαση της υποθέσεώς του/της. Ενδείκνυται η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία σας για γενική ενημέρωσή σας και συνεννόηση για τον χρονικό προσδιορισμό ενός ραντεβού στο δικηγορικό γραφείο μου, όπου επί τόπου, αναλόγως της υποθέσεως, θα λάβετε παροχή νομικών συμβουλών και απαντήσεις σχετικά με τις πτυχές και λεπτομέρειες της υπόθεσής σας, και σχετικά με τις όποιες αναγκαίες ή ενδεικνυόμενες ενέργειες.

Ειδικές προνομιακές τιμές αμοιβών γίνονται για ανέργους, φοιτητές, ΑΜΕΑ, και εν γένει ανθρώπους πολύ χαμηλού εισοδήματος.

Χάρτης

Βαθμολογήστε

Gallery
 • ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΙΛΙΟΝ
τα νέα μας ...στο email σας!